අවස්ථාව මග හැරගන්න එපා…මේ ඔබට ලැබෙන හොද අවස්ථාවක්….පානදුර නගරයේ ….. සුපිරි නිවාසයක සුවසේ ජීවත් වෙන්න….පානදුර හිරන පාරේ ගාලු පාරට 2.7 km දුරින් පර්චස් 15 කාමර 05 සහිත සහිත තට්ටු දෙකේ සුපිරි අංගසම්පූර්ණ නිවසක් සොයන ඔබට..බස් යන පාරට මිටර් 30….විදුලිය නළ ජලය ටෙලිකොම් පහසුකම් ……සින්නක්කර ඔප්පු ….නිවස වටෙටම තාප්පය ගසා තිබේ…..නිස්කලන්ක පරිසරය….පානදුර …පිලියන්දල බන්ඩාරගම නගර වලට පහසුවෙන් ලගවිමට පුලුවන් ….CCTV පහසුකම් …..අඩි 15 පාරමේ හරියේ පර්චස් එක ලක්ෂ 8 වැඩිය ….සියලු පහසුකම් අත ලගින්ම…අබ ගස්,පොල් ගස් ,කජු ගස් සමග අලංකාර ගෙවත්ත….පර්චස් 105නිදන කාමර 5 යිනාන කාමර 2 යිසම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර ඇත “ලක්ශ 195 / Negotioble” 15 perchesfully tiled5 bedrooms2 bathrooms,servant toilet2 kitchen parking for 2 vehicles.very urgent.

වැඩි විස්තර සදහා 0774569390 අමතන්න